En salig blandning höns!

 

På gården finns det höns i en mängd varianter,  det är olika  raser och korsningar. Våra hönslägger ägg i bruna, vita och gröna nyanser.

 

- Hönsen ger goda och vackra ägg till husbehov.

Olika raser och färger samsas i hönshuset!

Ägg

Olika hönsraser värper ägg med olika skalfärg; vita, bruna eller gröna. Lantrashönsen värper ägg av samma färg som vildhönsen; benvita till ljust bruna. Äggskalets färg har ingenting med smaken att göra. Smaken beror på vad hönsen äter. Grönt och kryddväxter ger gulan en naturligt gul färg och frisk smak, medan t ex fiskmjöl sätter helt andra spår.


En god hushållshöna värper ungefär 150-200 ägg per år. En sådan höna håller sig oftast pigg och kry och värper rimligt i 4-5 år. Det finns specialraser som vit Leghorn och s.k. värphybrider som kan värpa nästan dubbelt så många ägg. Dessa hönor värpa året runt genom extra ljus och värme, och är då endast produktiva ett par år.


-Svenska Lanthönsklubben